Rørisolasjon

Mye av varmetapet skjer gjennom rør, derfor er det lønnsomt å tenke gjennom gode løsninger for rørsystemet. I tillegg bør materialet rørene er laget av ha god isolasjonsevne. Det betyr at det for eksempel er bedre med plastrør enn kobberrør.

Spør oss om varmeløsninger »

Varmtvannsrør til forbruksvann av plast isoleres som regel bare i forbindelse med store dimensjoner og lange strekk eller rør med stort forbruk. Varmtvannsrør av kobber bør alltid varmeisoleres, unntatt koblingsrør og fordelingsrør som ligger åpent i våtrom, anbefaler Sintef Byggforsk.

Rockwool Universal Rørskål med tape er produsert av fukt- og vannavvisende steinull, pålagt armert alufolie med selvklebende overlapp. Rockwool Universal Rørskål er i utgangspunktet en helt stiv rørskål. Press rørskålene godt rundt røret og klem sammen. Produktet har også meget gode brannisolerende egenskaper. Rørskålene har en lengde på 1 meter. 

Etterisolering med Rockwool i eksisterende anlegg

På eldre anlegg er det ofte ikke mer enn 20 mm isolasjon. Å tilleggsisolere slike rør er en godinvestering, spesielt der rørene går gjennom uoppvarmede rom. Om det legges på 20 mm utenpå den eksisterende isolasjonen oppnås følgende besparelser:

Beregningseksempler: uoppvarmede rom

  • 21 mm rør: Fra 20 mm til 40 mm Sparer årlig 14 kWh pr. lm 
  • 28 mm rør: Fra 20 mm til 40 mm Sparer årlig 18 kWh pr. lm
  • 34 mm rør: Fra 20 mm til 40 mm Sparer årlig 21 kWh pr. lm

Islolering med Rockwool i nye anlegg

Minst 15 % redusert varmetap i forhold til minstekravene i NS-EN 12828.  

Beregningseksempler: årlige økonomiske besparelser  

  • 28 mm rør i varmeanlegg i uoppvarmet rom (= 5 kWh/lm) = kr 5,00/l  
  • 60 mm rør i varmeanlegg i oppvarmet rom (= 4 kWh/lm) = kr 4,00/lm

Husk å isolere rørene – det er lett å glemme

Rørisolasjon er egnet for isolering mot kondens,varmetap og frost av rør til kaldt- og varmtvann. I et varmeanlegg vil du oppnå varmetap reduksjon og enkel montering med AF/Armaflex. AF/Armaflex cellegummi har unike mikrocellestruktur gjør at produktet er enkel å bearbeide og montere. Produktet har en optimal kombinasjonen av en meget lav varmeledningsevne og ekstrem høy diffusjonsmotstand. Dette forebygger energitap og fuktopptak over lang tid, og hjelper med å redusere risikoen for korrosjon under isolasjonen. Isolasjonen leveres i 2 meter lengder eller isolasjonsplater